Polityka prywatności

Ochrona danych - Kupon.pl-

1. Dostawca Kupon.pl

1.1. Savings United GmbH, Starstraße 2 - 22305 Hamburg, Germany, Tel.: +49 (0) 40 60945766, Fax: +49 (0) 40 38662597, E-Mail: [email protected] (zwane dalej "Dostawca") obsługuje portal, do którego można uzyskać dostęp kupon.pl z jego podstronami (zwane dalej "Portal").

1.2. Dostawca bardzo poważnie traktuje ochronę twoich danych osobowych i przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności: Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych Unii Europejskiej (GDPR, RODO), Niemieckie Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oraz Niemiecka Federalna Ochrona Danych Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Poniższe oświadczenie zawiera przegląd tego, w jaki sposób dostawca gwarantuje tę ochronę i jakie dane są gromadzone w tym celu.

1.3. W razie pytań lub problemów związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (DPO): Patrick Rayermann, Gesellschaft für Compliance und Datenschutz mbH Certitut, Hackenstr. 7, 80331 Monachium, Niemcy, Tel: +49 (0) 89 21541600 [email protected]

2. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych ogólnych

2.1.Dostawca automatycznie zbiera i zapisuje informacje podczas uzyskiwania dostępu do portalu lub jego podstron, które Twoja przeglądarka przekazuje Dostawcy, pod warunkiem, że odpowiednie funkcje nie są dezaktywowane. Dane te są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania portalu oraz poprawy oferty i nie pozwalają Dostawcy na jakiekolwiek zawarcie umowy z daną osobą. Te dane to:

 • Anonimowy adres IP urządzenia
 • Data i godzina żądania serwera
 • Nazwa pobranych plików lub informacji
 • Przeniesiona ilość danych
 • System operacyjny i informacje o przeglądarce internetowej urządzenia uzyskującego dostęp do portalu
 • Typ urządzenia
 • Rozdzielczość ekranu urządzenia
 • Poziom naładowania baterii urządzenia
 • Wykorzystanie procesora przez urządzenie

3. Dane osobowe

3.1. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w ramach korzystania z portalu w sposób opisany poniżej. Dane osobowe to wszystkie indywidualne dane osobowe lub faktyczne dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (z wyłączeniem: osób prawnych, takich jak GmbH lub AG). Dane osobowe obejmują w szczególności takie informacje, jak nazwisko, adres, adres e-mail lub warunki zawodowe danej osoby.

4. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1. Dostawca zbiera, przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Użytkownika, kiedy ten powiadomi Dostawcę poprzez kontakt mailowy, telefoniczny etc. Podczas jakiejkolwiek interakcji Użytkownika z Dostawcą, dane zostają zebrane w sposób wspomniany powyżej. Dodatkowe dane mogą zostać zebrane przez Dostawcę w celu konsultacji i działań wymagających informacji uzupełniających. Prośba o dodatkowe dane jest stosownie zakomunikowana na stronie Dostawcy i Użytkownik dobrowolnie decyduje o udostępnieniu danych. Dostawca wykorzystuje zebrane dane do przetwarzanie zapytań Użytkownika oraz dopełnienia zagadnień kontraktowych. Dodatkowe dane są przechowywane przez Dostawcę na czas niezbędny do realizacji zapytania lub zakończenia relacji z Użytkownikiem. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą Art. 6§1 sentence 1 lit. b GDPR (RODO), w celach wykonania umowy lub wdrożenia monitorowania. Przez czas, kiedy Użytkownik zezwala na zbieranie i przetwarzanie danych, dane są przetwarzane zgodnie z ustawą. Art. 6 §1 sentence 1 lit. a GDPR (RODO). W prawnie uzasadnionych celach wewnętrznych (takich jak analiza rynku, marketing, analiza wewnętrzna lub optymalizacja dystrybucji) dane zostaną przetworzone zgodnie z Art. 6 §1 sentence 1 lit. a GDPR (RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach obowiązków prawnych jest dokonane zgodnie z ustawą Art. 6 §1 sentence 1 lit. a GDPR (RODO).

4.2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane lub przetwarzane na serwerach w UE (Belgia). Przekazywanie danych do biur poza UE odbywa się wyłącznie w ramach dozwolonych w ramach Art. 44 DSGVO (zgodność z GDPR, RODO)

4.3. Masz prawo nie zgodzić się na gromadzenie danych dla celów marketingu bezpośredniego. Aby skorzystać z tego prawa, prześlij nam wiadomość na [email protected] i podaj adres e-mail, którego dotyczy odwołanie zgody na zbieranie danych.

5. Przekazanie danych stronom trzecim

5.1. Usługodawca przekaże Twoje dane osobowe stronom trzecim jedynie w następujących przypadkach:

5.1.1. Jeśli przekazanie jest w inny sposób konieczne do świadczenia usługi zamówionej lub zleconej przez ciebie (na przykład: subskrypcja newslettera); lub

5.1.2. Kiedy przekazanie danych jest niezbędne do świadczenia usługi wymaganej lub zamówionej przez Użytkownika (na przykład podczas potwierdzenia subskrypcji newslettera); lub

5.1.3. Jeśli istnieje nakaz administracyjny lub sądowy.

6. Usuwanie i korekta danych

6.1. Na żądanie lub wypowiedzenie umowy z Dostawcą dane osobowe użytkownika zostaną natychmiast usunięte, jeśli zobowiązania do gromadzenia lub dokumentowania niezgodne z prawem lub prawem handlowym są w konflikcie lub zagrożone jest zabezpieczenie uzasadnionych interesów Dostawcy.

6.2. Do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań umownych i wymaganych danych nie istnieje prawo do usunięcia danych.

6.3. Jeśli dane są błędne, zostaną one poprawione, jeśli będą one znane lub będzie zgłoszona taka prośba.

7. Prawo do informacji i dalszych praw

7.1. Na żądanie Usługodawca podaje szczegółowe informacje na temat:

 • Gromadzenia danych osobowych,
 • Celu przetwarzania danych,
 • Kategorii przetworzonych danych, a także
 • W stosownych przypadkach, beneficjentów, którym ujawniono dane z powodu zobowiązań prawnych lub stosunków umownych.

7.2. Na żądanie otrzymasz od Dostawcy kopię danych zebranych i przetworzonych przez Ciebie.

7.3. Na żądanie Twoje dane mogą zostać udostępnione w formacie pay-per-view, czytelne dla ciebie i dla kolejnego dostawcy usług, aby umożliwić szybką transmisję.

Hamburg Commissioner

7.4. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, masz prawo do skorzystania z przysługującego ci prawa do odwołania, które możesz wykonać u odpowiedzialnego organu nadzorującego, Data Protection and Freedom of Information https://www.datenschutz-hamburg.de

8. Cookies

8.1. Portal wykorzystuje tak zwane "cookies" w kilku miejscach. Służą między innymi do tego, aby oferta portalu była przyjazna, skuteczna i bezpieczna dla użytkownika. Pliki cookie to informacje tekstowe, które strona internetowa przesyła do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera lub innego urządzenia, aby strona internetowa mogła między innymi pamiętać, które urządzenie miało do niej dostęp. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi plik cookie, "okres istnienia" pliku cookie oraz wartość, zazwyczaj losowo wygenerowanego, niepowtarzalnego numeru. Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

8.1.1. Session Cookies: Są to tymczasowo przechowywane pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki, dopóki nie opuścisz witryny. Session Cookies umożliwiają identyfikację urządzenia w trakcie jego użytkowania. Te informacje nie zostaną zapisane po opuszczeniu witryny.

8.1.2. Persistent Cookies: Pozostają one przez długi czas w pliku cookie przeglądarki. Czas trwania zależy od "żywotności" danego pliku cookie. Po wygaśnięciu tego okresu życia plik cookie sam się usuwa. Celem używania tych trwałych plików cookie jest zapewnienie funkcjonalności portalu (np. Koszyk w sklepie internetowym). Persistent cookies nie zawierają danych osobowych. Nazwa, adres IP itp. Nie są w nim przechowywane.

Wykorzystywane pliki cookie są bardziej szczegółowo opisane w Polityce plików cookie witryny pod adresem

https://kupon.pl/polityka-cookie.html

8.1.3. Web Beacons: Są to postacie elektroniczne (also called "Clear GIFs" or "Web Bugs") które pozwalają nam policzyć liczbę użytkowników, którzy odwiedzili portal.

8.2. Jeśli nie chcesz akceptować cookies or web beacons, możesz je odrzucić i odmówić dostępu do wcześniejszych informacji przechowywanych przez przeglądarkę internetową. Ustawienia w Twojej przeglądarce, które to umożliwiają, różnią się w zależności od przeglądarki, zazwyczaj znajdują się pod "Prywatność" lub "Pliki cookie" w menu "Opcje internetowe" lub "Właściwości" w przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyłączaniu plików cookie, skorzystaj z menu "Pomoc" w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli pliki cookie i / lub sygnały nawigacyjne są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji portalu.

8.3. Google Analytics

Usługodawca korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych dostarczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics również korzysta z cookies (patrz opis w sekcji 8.1.), które umożliwiają analizę użytkowania portalu przez ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z portalu są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja IP została aktywowana na tym portalu, dzięki czemu adres IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje wcześniej skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu Usługodawcy, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z portalu, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu u Dostawcy. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie za pomocą ustawień oprogramowania przeglądarki; Jednak Dostawca informuje, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto można zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z portalu (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępne pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8.4. Użytkowanie Google Maps

Niniejszy portal jest połączony z mapami Google Maps, których Usługodawcą jest Google. Dane osobowe nie są przekazane Usługodawcy, w czasie kiedy Użytkownik patrzy na mapy. W przypadku kliknięcia na mapę, dane mogą zostać przekazane Usługodawcy.

8.5. Osadzone wideo Youtube

Filmy Youtube są połączone z niniejszym portalem. W czasie użytkowania strony połączonej z filmami Youtube, zaawansowany tryb prywatny zostaje aktywowany i cookies (ciasteczka) YouTube, usługi Google, którego spółką operacyjną jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, nie zostają zaimplementowane. Dane zostaną przekazane do Usługodawcy – Youtube oraz DoubleClick (Alphabet / Google Group), tylko w przypadku rozpoczęcia odtwarzania filmu.

8.6. Sieć Afiliacyjna Rakuten

Dostawca jest członkiem Rakuten Affiliate Network, którego spółką operacyjną jest Rakuten Marketing LLC, 215 Park Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10003, USA ("Rakuten"). Rakuten umożliwia Dostawcy udostępnianie materiałów reklamowych na portalach członków sieci oraz zezwala członkom sieci na upowszechnianie reklam na portalu Dostawcy. Dane takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, język przeglądarki, numer urządzenia oraz odwiedzane strony są przekazywane do Rakuten przez członków sieci w formie cookies (ciasteczek). Dane w sieci Rakuten przetwarzane są w sposób anonimowy. Użytkownik może zrezygnować z dalszego zbierania i przetwarzania danych osobowych przez sieć afiliacyjną Rakuten poprzez odwiedzenie poniższej strony i postępowanie zgodnie z zasadami: https://go.rakutenadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.

8.7. Wysyłka newslettera poprzez Mailchimp

W celu wysyłki newslettera Dostawca korzysta z usługi Mailchimp, której spółką operacyjną jest The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA ("Rocket Science"), na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych do celów mailingowych zawartej z Dostawcą, która jest zgodna z ustawą Art. 6 §1 lit. f. GDPR (RODO).

Adres email oraz adres IP użytkownika są przetwarzane podczas wysyłki newslettera lub w czasie interakcji użytkownika z treścią newslettera. Usługodawca może wykorzystać spseudonimizowane dane do usprawniania działań serwisu oraz sporządzania zbiorczych analiz. Rocket Sience nie korzysta z danych w celu kontaktu z użytkownikiem oraz nie przekazuje danych stronom trzecim. Więcej informacji na temat przechowywania i przetwarzania danych przez Rocket Science można znaleźć na https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science jest członkiem programu Tarczy Prywatności UE-USA, który reguluje ochronę danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych.

9. Marketing afiliacyjny

Sieci partnerskie oferują marketing afiliacyjny. Jest to internetowa forma dystrybucji, która pozwala komercyjnym operatorom stron internetowych, tzw. handlowcom lub reklamodawcom, wyświetlać reklamy, które będą wypłacane głównie za pośrednictwem prowizji za kliknięcie lub sprzedaż, na stronach internetowych stron trzecich, które są również zwane partnerami lub wydawcami. Sprzedawca zapewnia za pośrednictwem sieci afiliacyjnej medium reklamowe, takie jak baner reklamowy, kupon lub inne odpowiednie środki reklamy internetowej, które następnie są integrowane przez podmiot stowarzyszony na swoich stronach internetowych lub za pośrednictwem innych kanałów, takich jak reklama słów kluczowych lub e-mail marketing.

10. Modyfikacja niniejszej Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i prywatności zgodnie z wymaganiami technicznymi lub prawnymi. W takich przypadkach Dostawca dostosuje również niniejsze oświadczenie o prywatności. Zwróć uwagę na aktualną wersję naszej polityki prywatności.

11. Pytania i kontakt

Masz prawo do bezpłatnej informacji o danych przechowywanych u Dostawcy, dotyczących Twojej osoby, a także prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, poprawiania, blokowania lub usuwania danych oraz cofania jakiejkolwiek zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt [email protected].

12. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania funkcji programu partnerskiego Amazon

Na tym portalu dostawca zintegrował komponenty Amazon jako uczestnik programu partnerskiego Amazon. Komponenty Amazon zostały stworzone przez Amazon w celu pośrednictwa klientów poprzez reklamy na różnych stronach internetowych grupy Amazon, w szczególności Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it and Amazon.es w zamian za wypłatę prowizji. Korzystając z komponentów Amazon, Dostawca może generować dochody z reklam.

Spółką operującą tym komponentem Amazon jest Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Amazon ustawia plik cookie na system informatyczny osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Za każdym pojedynczym wywołaniem jednej z poszczególnych stron tego portalu internetowego, obsługiwanej przez Dostawcę, w której zintegrowano komponent Amazon, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane w celu reklamy internetowej i rozliczenia prowizji Amazon za pośrednictwem odpowiedniego komponentu Amazon. W trakcie tej procedury technicznej Amazon otrzymuje dane osobowe, które służą do śledzenia pochodzenia zamówień od Amazon, a co za tym idzie, do rozliczania prowizji. Amazon może między innymi zrozumieć, że osoba, której dane dotyczą, kliknęła link partnerski na naszym portalu.

Podmiot danych może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszego portalu w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Amazonowi ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie wykorzystywane już przez Amazon mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dalsze informacje i faktyczne postanowienia Amazon dotyczące ochrony danych można znaleźć w

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?language=pl_PL&nodeId=3312401.

13. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania Google AdSense

Na tym portalu dostawca zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam w witrynach stron trzecich. Google AdSense jest oparty na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach stron trzecich, aby dopasować je do zawartości danej strony trzeciej. Google AdSense pozwala na kierowanie na zainteresowania użytkowników Internetu, które jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Firmą obsługującą komponent Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam w naszym portalu. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie, Alphabet Inc. ma możliwość analizy wykorzystania naszego portalu. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez Dostawcę i do której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane przez Składnik Google AdSense do celów reklamy online i rozliczania prowizji do Alphabet Inc. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych, który obsługuje Alphabet Inc., między innymi w celu zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie utworzenia prowizji rozliczenia.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszego portalu w dowolnym czasie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie używane już przez Alphabet Inc. mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto Google AdSense wykorzystuje tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia nagrywania pliku dziennika i analizy pliku dziennika, za pomocą którego można przeprowadzić analizę statystyczną. W oparciu o osadzone piksele śledzące, Alphabet Inc. jest w stanie określić, czy i kiedy strona została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki zostały kliknięte przez osobę, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do analizy przepływu odwiedzających na stronie internetowej.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje - które zawierają również adres IP i są niezbędne do gromadzenia i księgowania wyświetlanych reklam - są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może ujawniać osobom trzecim gromadzone dane osobowe w ramach tej procedury.

Google AdSense jest dokładniej objaśniony pod poniższym linkiem https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania Google-AdWords

Na tym portalu dostawca zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki, aby uzyskać wynik wyszukiwania odpowiedni dla słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, uwzględniając wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Firma obsługująca Google AdWords to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Celem programu Google AdWords jest promocja naszego portalu poprzez umieszczenie odpowiednich reklam na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwarki Google i umieszczeniu reklam zewnętrznych w naszym portalu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, dociera do naszego portalu za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie do konwersji jest przesyłany do systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy określone podstrony, np. Koszyk z systemu sklepu internetowego, zostały wywołane w naszym portalu. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno Google, jak i dostawca mogą sprawdzić, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords w naszym portalu, wygenerowała sprzedaż, czyli dokonała lub anulowała sprzedaż towarów..

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszego portalu. Te statystyki odwiedzin są używane w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali wyświetleni w reklamach AdWords, aby sprawdzić sukces lub porażkę każdej reklamy AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację podmiotu danych.

Cookie konwersji przechowuje dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez nasz portal, jak określono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklamy Google opartej na zainteresowaniach. Dlatego osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp z każdej przeglądarki korzystającej z linku www.google.de/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

15. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania Google Remarketing

Dostawca zintegrował usługi Google Remarketing na tej stronie. Google Remarketing to funkcja programu Google AdWords, która umożliwia firmom wyświetlanie reklam takim użytkownikom Internetu, którzy wcześniej znajdowali się na stronie internetowej firmy. Integracja Google Remarketing pozwala zatem firmie tworzyć przyjazne dla użytkownika reklamy, a tym samym wyświetlać reklamy związane z zainteresowaniami użytkowników.

16. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania DoubleClick

Na tym portalu Dostawca posiada zintegrowane komponenty DoubleClick firmy Google. DoubleClick jest znakiem handlowym Google, w ramach którego w przeważającej mierze specjalne rozwiązania marketingowe online są oferowane agencjom reklamowym i wydawcom.

Firmą obsługująca DoubleClick by Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

DoubleClick by Google przesyła dane do serwera DoubleClick przy każdym wyświetleniu, kliknięciu lub innej aktywności. Każdy z tych transferów danych wyzwala żądanie cookie do przeglądarki osoby, której dane dotyczą. Jeśli przeglądarka zaakceptuje to żądanie, DoubleClick używa pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Celem tego pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie wykorzystywany jest między innymi do wyświetlania i umieszczania reklam istotnych dla użytkownika, a także do tworzenia lub ulepszania raportów dotyczących kampanii reklamowych. Ponadto plik cookie służy do uniknięcia wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

DoubleClick używa identyfikatora pliku cookie, który jest wymagany do wykonania procesu technicznego. Na przykład identyfikator pliku cookie jest wymagany do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również używać identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy były już wyświetlane w przeglądarce, aby uniknąć powielania. Jest również możliwe, że DoubleClick śledzi konwersje za pomocą identyfikatora pliku cookie. Na przykład przechwytywane są konwersje, gdy użytkownik wcześniej wyświetlał reklamę DoubleClick, a następnie dokonuje zakupu w witrynie reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki internetowej.

Plik cookie z DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Jednak plik cookie DoubleClick może zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikowania kampanii, z którymi użytkownik już się kontaktował.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tego portalu, obsługiwanej przez dostawcę i na którym został zintegrowany komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent DoubleClick przesyłać dane do celów reklam internetowych i rozliczeń prowizji do Google.

W trakcie tej procedury technicznej Google zyskuje wiedzę na temat wszelkich danych, które Google może wykorzystać do tworzenia obliczeń prowizji. Google może, między innymi, zrozumieć, że osoba, której dane dotyczą, kliknęła określone linki na naszym portalu.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszego portalu w dowolnym czasie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie używane już przez Google mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dalsze informacje i odpowiednie postanowienia DoubleClick dotyczące ochrony danych można znaleźć na https://www.google.com/intl/en/policies/.

17. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania Awin

Na tym portalu Dostawca ma zintegrowane komponenty autorstwa Awin. Awin to niemiecka sieć afiliacyjna oferująca marketing partnerski.

Spółką operującą Awin is Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Germany.

Awin ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie śledzenia Awin nie przechowuje żadnych danych osobowych. Podaje się tylko numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. Partnera pośredniczącego potencjalnemu klientowi, a także numer porządkowy odwiedzającego portal i kliknięty nośnik reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między sprzedawcą a podmiotem stowarzyszonym, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, czyli Awin.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszego portalu w dowolnym czasie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Awin ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie używane przez Awin mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania..

Odpowiednie przepisy Awin dotyczące ochrony danych można odzyskać w ramach https://www.awin.com/pl/nota-prawna/privacy-policy.

18. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania Belboon

Na tym portalu dostawca zintegrował komponenty Belboon. Belboon to niemiecka sieć afiliacyjna, która oferuje marketing afiliacyjny.

Firmą obsługującą AdCell is Belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.

Belboon ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie śledzenia przez Belboon nie przechowuje żadnych danych osobowych. Podaje się tylko numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. Partnera pośredniczącego potencjalnemu klientowi, a także numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i kliknięty nośnik reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między sprzedawcą a podmiotem stowarzyszonym, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, czyli Belboon.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszego portalu w dowolnym czasie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Belboonowi ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie wykorzystywane przez Belboon mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Odpowiednie przepisy Belboon dotyczące ochrony danych można uzyskać w ramach https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/.

19. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania TradeTracker

Na tym portalu Dostawca posiada zintegrowane komponenty TradeTracker. TradeTracker to sieć partnerska oferująca marketing partnerski.

Firmą obsługującą TradeTracker jest TradeTracker Germany GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Germany.

TradeTracker ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie śledzenia TradeTracker nie przechowuje żadnych danych osobowych. Podaje się tylko numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. Partnera pośredniczącego potencjalnemu klientowi, a także numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i kliknięty nośnik reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między sprzedawcą a podmiotem stowarzyszonym, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, czyli TradeTracker.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszego portalu w dowolnym czasie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie TradeTracker ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie używane już przez TradeTracker mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Odpowiednie przepisy TradeTracker dotyczące ochrony danych można uzyskać w ramach https://tradetracker.com/privacy-policy/.

20. Przepisy o ochronie danych dotyczące zastosowania i wykorzystania Tradedoubler

Na tym portalu Dostawca ma zintegrowane komponenty TradeDoubler. TradeDoubler to niemiecka sieć afiliacyjna, która oferuje marketing afiliacyjny.

Firmą operującą TradeDoubler jest TradeDoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Germany.

TradeDoubler ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Narzędzie śledzące TradeDoubler nie przechowuje żadnych danych osobowych. Podaje się tylko numer identyfikacyjny podmiotu stowarzyszonego, tj. Partnera pośredniczącego potencjalnemu klientowi, a także numer porządkowy odwiedzającego stronę internetową i kliknięty nośnik reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie płatności prowizji między sprzedawcą a podmiotem stowarzyszonym, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, czyli TradeDoubler.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszego portalu w dowolnym czasie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby TradeDoubler ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie wykorzystywane przez TradeDoubler mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Odpowiednie przepisy TradeDoubler dotyczące ochrony danych można uzyskać w ramach https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/.